Bolig / Lejlighed i Tyrkiet ved Alanya

 
<

Udgifter i forbindelse med køb af bolig

Ejendomsmæglerne tager 3 % fra sælger og 3 % fra køber.

Ved køb af ny / endnu ikke færdig bolig får ejendomsmæglerne op til 10 % fra bygherren - og her skal man passe på at de ikke også prøver at tage 3 % oveni!!!

Begge typer salær er efter min mening for høje - og man bør prøve at få handlet prisen ned og / eller få dem til at betale de øvrige udgifter i forbindelse med køb (se nedenfor) - samt få dem til at betale for hårde hvidevare og aircondition.
Udgifter hos notaren: Ca. 130 Euro

Procedure Omkostninger (ansøgnings udgifter til militæret., kommunen og skøde kontoret ): Ca. 300 til 1000 Euro

Købs skat (3 % af vurderings sum - Vurderings sum er betydelig lavere end salgs sum)

Øvrige omkostninger på skøde kontoret: Ca. 300 Euro

Årlig ejendomsskat (0,2 % af vurderings sum )

Statslige Jordskælvsforsikring. årlig (2,2 % af total m2 værdi) oplysning for m2 værdi fås hos forsikringsselskaber (denne ændrer sig fra by til by): Ca. 200 Euro


Eventuelle udgifter efter køb af bolig

Årlig forsikring (inkl. Indbo, brand, lynnedslag, jordskælv.. osv. ) prisen afhænger af ejendommens værdi og omfanget af forsikringen: Ca. 150 - 350 Euro

Månedligt kontingent / vedligeholdelses udgifter: Fastsættes af bestyrelsen i din bebyggelse og kan ændres fra år til år (ca. 20 euro per måned)


Indbo:

Køb af Hvide varer, Aircondition (fra ca. 2000 euro)

Møbler m.m.(fra ca. 4000 euro)

Gardiner mm. (fra ca. 400 euro)


De vigtigste tips:
Allervigtigst er skødet. Køb aldrig med mindre skødet er helt i orden og sikrer køber alle rettigheder til ejendommen. Tjek gerne om skødet er original og ægte. Oprettelsen af skødet sker hos myndighederne sammen med en tolk.
Pas på mæglere som ønsker tidlige og store forudbetalinger. Seriøse mæglere presser ikke på for hverken underskrift på kontrakten eller forudbetaling. Det normale er at mellem 10 til 20 procent af købssummen betales ved kontraktens underskrivelse, mens det resterende beløb betales i rater ved tildeling af skødet, når fundamentet er færdigt samt ved overgivelsen af nøglen.

Når I gennemgår jeres færdige bolig med sælgeren - har vi været udefor at de står og siger at det og det nok skal blive ordnet - uden at skrive noget ned! Vi lavede en web-side med de mangler vi ville have udbedret - alternativt tag fotos og skriv på bagsiden - så kan de måske forstå det?

Gennemgang af mangler med foto tyrkiet.se/mangler og opfølgeren: tyrkiet.se/mangler2


Procedure ved køb

Kontrakten skrives under, hvorefter I tager med sælger ind til den officielle notar i byen, hvor I får lavet en fuldmagt, således at sælger kan ordne skøde (tapu) og abonnement for tilslutning af el og vand til boligen i dit navn.

Til denne formalitet er din tilstedeværelse, dit foto (foto kan tages og købes ved fotografen, der som regel er i samme bygning som notaren), samt din underskrift der er nødvendig for at vi kan gå videre i forløbet.

Hos notaren bliver fuldmagten oversat af en officiel certificeret tolk (oversætter), inden du skriver under, denne oversætter forklarer samtidig formaliteterne omkring fuldmagten. Udgifterne hos notaren betales af køber.

Ved underskrivelse af kontrakten betales et depositum til sælger, for at huset bliver reserveret indtil udbetalingen efter hjemkomsten finder sted. (forudbetalt depositum fratrækkes udbetalingen).

Betales der ikke noget depositum inden man tager til Danmark, er boligen ikke reserveret og der er derfor ingen garanti for at boligen ikke kan blive solgt til anden side, inden udbetalingen finder sted.

Efter hjemkomsten til Danmark indbetaler køber den aftalte procent af salgsprisen som udbetaling ca. 20%. Sammen med udbetalingen må der betales salær til sælger samt procedureomkostninger for at få startet proceduren omkring militærtilladelsen, henvendelsen til kommunen og skøde kontoret. Lige efter modtagelsen af udbetalingen starter sælger proceduren om militærtilladelsen.

Før selve skødet (tapu) kan gøres færdigt, skal der ansøges om militærtilladelse på tinglysningskontoret. Denne proces er helt normal når udlændinge køber ejendom i Tyrkiet. Der skal undersøges om ejendommen ligger i nærheden af noget militært, men dette er egentlig kun en formalitet og er noget sælger sørger for.

Processen tager nogle måneder, da alle papirerne skal sendes til Izmir og godkendes.

Når sælger får papirerne tilbage fra militæret og godkendelsen er i orden, betales restbeløbet af købsprisen samt øvrige omkostninger så som købs skat, stempel afgift, den statslige jordskælvs forsikring og omkostninger på skøde til skødekontoret, for at vi kan lave skødet (tapu) færdigt i købers navn.

Sælger kan via før nævnte fuldmagt få skødet udleveret og skrive det under på dine vegne. Hvorefter det opbevares til I ses næste gang.


Beskatning ved salg af bolig

Der er nogle specifikke regler hvad angår beskatning af gevinsten på en bolig i Tyrkiet. Hvis du sælger din lejlighed indenfor de første 4 år vil du blive beskattet af gevinsten efter de tyrkiske skatteregler. Det er den offentlige gevinst du vil blive beskattet af, altså differencen imellem det beløb som står på dit skøde og det beløb som kommer til at stå på det skøde som bliver tinglyst til den køber du sælger til. Da boliger i Tyrkiet ikke er delt op som helårsbolig eller sommerhus er det underordnet om du bruger den hele året eller som feriebolig. Beskatningsprocenten er således:

Fortjeneste op til 7.000 YTL = 15 %

Fortjeneste 7.000 - 18.000 YTL = 20 %

Fortjeneste 18.000 – 40.000 YTL = 27 %

Fortjeneste 40.000 og mere = 35 %

Gode råd i forbindelse med køb af bolig / lejlighed i Tyrkiet ved Alanya

Hvis du har nogle oplysninger du mener der skal med - så skriv til mig på:
georg@kunstmaler.dk

Siderne vil løbende blive opdateret.

 
info@tyrkietbolig.se - sitemap