Bolig / Lejlighed i Tyrkiet ved Alanya

 

VÆRD AT VIDE, INDEN DU KØBER BOLIG I TYRKIET

Kombinationen af orientalsk stemning, smuk natur, behageligt klima, forhistoriske seværdigheder og ikke mindst lave priser på ferieboliger lokker danskere til Tyrkiet i hobetal. Tilmed er det relativt ukompliceret af købe bolig i det tyrkiske.

Boligkvaliteten:

Den er generelt god
Der er stor forskel i kvaliteten på bygningerne i Tyrkiet, afhængigt af om de er opført før eller efter år 2001.

Det år trådte et nyt bygningsregulativ nemlig i kraft som følge af et stort jordskælv et par år tidligere. Boligstandarden på nye bygninger er derfor generelt høj, om end den sidste finish på boligerne i lavprissegmentet ofte lader en del tilbage at ønske.

I højprissegmentet findes derimod tilsvarende ofte en standard, der fuldt ud lader sig sammenligne med de mest eksklusive boliger på Cote d´Azur og i Marbella.
Den ældre boligmasse skal man derimod være mere forsigtig med.

Gamle vandinstallationer, der giver vandskader, og elinstallationer, der ikke er beregnet til moderne faciliteter, er ting, der må forventes. Og da der ikke findes tilstandsrapporter eller lignende, er man uden mulighed for at vurdere, hvad der ligger på lur. Heller ikke fra ejendomsmæglernes side kan man forvente den slags oplysninger. De har ingen oplysningspligt, som det kendes fra Danmark, og glemmer de at fortælle, at boligen ligger på en gammel losseplads med risiko for opsivning af gasser, er det bare ærgerligt.

Ejendomshandlen:

Ikke de store fælder.
Man skal generelt bære sig meget dumt ad for at komme galt af sted med en bolighandel i Tyrkiet. Med få simple forhåndsregler og almindelig sund fornuft er risikoen for at løbe ind i problemer meget små.

Ejendomsmæglerne

Ejendomsmæglerne er altid meget hurtige til at pointere vigtigheden af at bruge en registreret ejendomsmægler, når man handler ejendom i Tyrkiet. Og det skader selvfølgelig heller ikke. Problemet er blot, at stort set enhver kan gå direkte ind fra gaden og blive registeret som ejendomshandler i løbet af få dage. Så der ligger ikke megen beskyttelse heri.


Specielt hvad angår de danskere, der ernærer sig ved ejendomssalg i Tyrkiet, er det for så vidt mere relevant, om de kan fremvise dokumentation for, at de ikke alene har opholdstilladelse, men også arbejdstilladelse. Har de ikke det, er de blot en anmeldelse fra bortvisning med 6 års efterfølgende indrejseforbud. Og det vil jo være temmelig uheldigt, hvis det skulle ske midt i en ejendomshandel.


Ejendomsmæglerne er også meget hurtige til at pointere, at det ikke er nødvendigt at benytte en advokat i forbindelse med ejendomshandel, hvilket det ret beset oftest heller ikke er, da ejendomshandel i Tyrkiet er rimeligt ukompliceret og uden de store fælder.

Advokat

Men på den anden side skader det jo heller ikke at have en advokat ved sin side. Udgiften hertil vil typisk ligge på omkring 500 euro, så det er jo ikke meget at betale for en rolig nattesøvn, hvis man skulle nære nogen betænkeligheder.


De ting, man skal sikre sig i forbindelse med en ejendomshandel, er, at sælgeren nu også har ret til at sælge. Altså at sikre sig, at sælgeren også er den, hvis navn står på skødet. Og så skal man sikre sig, at der ikke er optaget gæld i ejen- dommen.

Der eksisterer ganske vist ikke noget pantsystem for fast ejendom i Tyrkiet, men i visse tilfælde bliver der allige vel stillet sikkerhed i boligen i forbindelse med lånoptagelse. Men begge dele vil være centralt registreret og vil derfor blive opdaget i forbindelse med notarens arbejde.

På samme måde som det kendes fra Spanien og Frankrig, er det nemlig via notarkontoret, at ejendomme overdrages i forbindelse med ejendoms handel. Hvis en af parterne er udlænding, skal en certificeret oversætter være til stede.

Før en handel kan godkendes, skal militæret lige have tjekket, om man kan godkendes som køber. Det er rent formalia (medmindre man er registreret hos Interpol). Det kan tage op til 6-8 uger, men med lidt smørelse af notaren kan det godt gå lidt hurtigere.

Prifit til ejendomsmægler.

Hvad angår prisen er det kutyme, at der til salgsprisen skal lægges 3% i køberkommission til mægleren. Der skal typisk de poneres 10% af ejendommens handelspris i forbindelse med indgåelse af aftale om køb, mens resten af pengene først forfalder, når boligen formelt overdrages hos notaren.

Ejendomsprojekter

Det skal du vide Mange projekter udbydes, mens de er på tegnebrættet. Folk lokkes ofte til at købe projekterne i startfasen, ved at der tilbydes en rabat. Man betaler typisk herefter i rater, i takt med at projektet færdiggøres.

Det kendes også fra Spanien og Frankrig. Her er ejendomsmarkedet imidlertid langt mere udviklet, hvorfor sådanne projekter er underlagt mange restriktioner og sikkerhedsprocedurer. Det tyrkiske ejendomsmarked er imidlertid stadig på et infantilt stadie, da det først i de senere år er blevet muligt for udlændinge at købe ejendomme.

Mange af projekterne udbydes således uden mulighed for at få bankgaranti for de betalte rater, ligesom der som regel heller ikke er mulighed for økonomisk kompensation i forbindelse med forsinkelse. Det behøver entreprenørerne ikke, fordi markedet i øjeblikket er så stærkt ophedet, at omtrent alt kan sælges, også uden sådanne garantier. Og så længe markedet er som i øjeblikket, er faren for konkurser måske også til at overse. Men skulle markedet vende af den ene eller anden årsag, og entreprenøren gå konkurs, er man meget dårligt stillet uden bankgarantier. Så med fare for at entreprenøren blot sælger drømme boligen til anden side, bør man overveje at insistere på en sådan garanti, ligesom dag bøder ved forsinkelse også vil være en rar passus at indføre i kontrakten.

Finansieringen

Skaf penge hjemmefra Det er noget nær umuligt at opnå fi nansiering af fast ejendom i Tyrkiet og i øvrigt også dybt uinteressant med den nuværende tyrkiske rentefod. Så finansieringen skal skaffes hjemmefra. Kan man belåne friværdien i sin danske ejerbolig, er det optimalt. Alternativt kan man få en dansk bank til at finansiere købet.

Udgifter

Alting er billigere Forbrugsudgifterne til vand og el er langt lavere end i Danmark. Vand koster godt 5 kroner pr. kubikmeter, og el koster 75 øre pr. KwH. Ejendomsskatterne er for svindende små (se afsnittet om skat), og en almindelig vi-l laforsikring koster mindre end 1000 kroner for et standard hus eller -lejlighed. Der fi ndes også en obligatorisk jordskælvsfor sikring i Tyrkiet, men den dækker kun omkring 250.000 kroner. Køber man en ejendom for et højere beløb, kan man tegne en tillægsforsikring for det resterende beløb.

Skat på bolig m.m.

Sådan er reglerne Tyrkiet har en stor fordel i forhold til Frankrig og Spanien, nemlig at der ikke findes nogen ejendomsavance beskatning. Den værdistigning, boligen måtte opleve, er skattefri. Den løbende beskatning af ejendommene er også for svindende lille. Der skal ganske vist svares ejendomsskat. Men skattesatsen er kun på 0,1% af den offentlige ejendomsvurdering.

 

Gode råd i forbindelse med køb af bolig / lejlighed i Tyrkiet ved Alanya

 

Billed galleri af Kunstmaler Jesper Schytt - kraftfulde og stærke farver - abstrakt, erotisk unik stil. A must see!

info@tyrkietbolig.se - sitemap